Polityka prywatności

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, a także znajdziesz informacje o Twoich uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz o zasadach wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.marss.pl

Dowiesz się dokładnie kto jest administratorem Twoich danych, jak skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w jakim celu i na jaki czas dane są zbierane, a także dowiesz się o wszystkich przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Polityka obowiązuje wszystkich klientów MARSS Filtry Hepa, a także wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową i przysyłających różnego typu zapytania.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu oraz z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Zapisy w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom, przy czym obowiązująca wersja zawsze będzie publikowana w tym miejscu.

ADMINISTRATOR I KONTAKT

Administratorem strony i danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobwych, jest Marian Skomerski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARSS Filtry Hepa Marian Skomerski, 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 17-19 , NIP 8271252025, REGON: 366017190 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do nas wysyłając wiadomość na adres: biuro@marss.pl lub listownie na wyżej wymieniony adres.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz nam w sposób naturalny swój adres e-mail. Dodatkowo w treści wiadomości możesz również przekazać nam inne dane osobowe.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale zwykle jest niezbędne do wykonania wybranej przez Ciebie usługi lub nawiązania kontaktu. W zależności od Twojej potrzeby i miejsca podania danych możemy wykorzystywać Twoje dane w poniższych celach:

 • realizacji zamówienia,
 • przygotowania wyceny lub przedstawienia oferty,
 • obsługi zapytań ogólnych,
 • obsługi formularza kontaktowego,
 • obsługi reklamacji,
 • rekrutacji.

W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.a) RODO. W każdym innym przypadku będziemy wymagać od Ciebie jednoznacznej i jasno określonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO). Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit.c) RODO i ma ono na celu archiwizację korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Treść korespondencji może, ale nie musi, podlegać archiwizacji. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jak długo będzie przechowywana i kiedy zostanie usunięta. Możesz wystąpić do nas o przedstawienie historii korespondencji oraz domagać się jej usunięcia, za wyjątkiem istnienia tzw. interesów nadrzędnych, czyli sytuacji, gdy archiwizacja jest niezbędna do ochrony na przykład przed potencjalnymi roszczeniami.

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Firma MARSS Filtry Hepa traktuje dane osobowe z najwyższą starannością i uwzględnieniem obowiązujących przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zobowiązujemy się do wykorzystania danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz w zgodzie z obowiązującym z prawem .Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, które są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy kierując żądanie na adres biuro@marss.pl

JAK INFORMUJEMY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że dane te pozostaną bezpieczne, poufne i nie będą udostępniane osobą trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Dbamy o to, aby podawanie przez Ciebie danych osobowych odbywało się z pełną świadomością. W tym celu w formularzu kontaktowym, w którym możliwe jest przesłanie do nas danych, umieściliśmy odpowiednie klauzule zgody.

JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?

Staramy się ograniczyć zbieranie danych do minimum, dlatego w każdym przypadku prosimy wyłącznie o dane niezbędne do profesjonalnej obsługi Twojego żądania. W większości przypadków są to podstawowe dane kontaktowe. Składając zamówienie lub wysyłając prośbę o sporządzenie oferty oświadczasz, iż podane przez Ciebie dane osobowe są prawdziwe, aktualne i kompletne.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zawsze wyłącznie przez czas, jaki jest wymagany do wykonania żądanej przez Ciebie usługi, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania (na przykład przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ma miejsce zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej). Po upływie niezbędnych okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom:

 • w przypadku realizacji zamówień, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE CI W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych w art. 16-21 przysługuje Ci:

a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail. Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres biuro@marss.pl lub listownej.
b) prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
c) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
e) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy podobnych usług;
g) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres biuro@marss.pl.

Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji, udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES” I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona www.marss.pl, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w sposób automatyczny i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania różnych stron w Internecie.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Masz wówczas możliwość zarządzania plikami cookies. Możesz wówczas wyrazić zgodę na używanie tych plików zgodnie z tą polityką plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie cookies, zawsze możesz zmienić ustawienia z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz losowy unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Używamy ich w różnych celach:

 • cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego działania strony,
 • aby nasze strony były dostosowane do użytkownika,
 • aby lepiej dopasować treści dostępne na naszej stronie do Twoich oczekiwań i zainteresowań,
 • do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, jak używana jest nasza strona i które pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości,
 • aby mierzyć skuteczność prowadzonych działań marketingowych, a także lepiej dopasować nasze reklamy wyświetlane w sieci reklamowej Google.

Używając plików cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE W PLIKACH COOKIES?

Na naszej stronie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz trwałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony i są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej. Cookies trwałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH?

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin na naszej stronie takie jak: podstrony, które odwiedziłeś, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, czas jaki spędziłeś na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. Możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie takich danych o Tobie w ramach ustawień plików cookies.

Zapewniamy również możliwość korzystania z funkcji społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE COOKIES LUB JE USUNĄĆ?

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje użycie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich. Możesz także każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie wysyłania ciasteczek na Twoje urządzenie. Pamiętaj, że zablokowanie używanych przez naszą stronę plików cookies, może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania naszej strony lub całkowicie uniemożliwić Ci korzystanie z niej.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera służą do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.